28 9 / 2014

"What did my fingers do before they held him?
What did my heart do, with its love?"

Sylvia Plath (via hqlines)

28 9 / 2014

26 9 / 2014

taylorswift:

I was proud of the simple fact that I somehow avoided a major embarrassment in this moment.

So cute ♥♥

taylorswift:

I was proud of the simple fact that I somehow avoided a major embarrassment in this moment.

So cute ♥♥

(Source: ohsoswiftly)

26 9 / 2014

hplyrikz:

This will make you feel better

Hôm qa bị ngã xe. Đau cực..

hplyrikz:

This will make you feel better

Hôm qa bị ngã xe. Đau cực..

21 9 / 2014

"Không buông tay nữa đâu
Khi yêu thương ấy được đặt ấm áp trong mơ ước về một mái nhà…"

NPV. (via congaicuabien243)

Bao h nhỉ ?.. too young to know about “forever”.

(via nhatkycuaca)

19 9 / 2014

quynhtrang:

Happi Anni.


♥

quynhtrang:

Happi Anni.

(via huongthangtu)

19 9 / 2014

taylorswift:

If anyone’s wondering, yes I’m in Vegas.Yes, it’s 10:48pm.Yes, I can hear the pulsating beats resonating from several clubs within earshot.Yes, I’ve chosen to spend my evening looking at photos of autumnal windows on Tumblr.Yes, I am proud.

I love this girl :3

taylorswift:

If anyone’s wondering, yes I’m in Vegas.
Yes, it’s 10:48pm.
Yes, I can hear the pulsating beats resonating from several clubs within earshot.
Yes, I’ve chosen to spend my evening looking at photos of autumnal windows on Tumblr.
Yes, I am proud.

I love this girl :3

(Source: 500px.com)

17 9 / 2014

:3

:3

(Source: staypozitive)

17 9 / 2014

"

I believe that
your soul

and
my soul

are
very

old friends.

"

Mandeq Ahmed, “Mates”  (via lovequotesrus)

(via lovequotesrus)

17 9 / 2014

"There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment."

Sarah Dessen (via kushandwizdom)

More good vibes here

(via words-of-emotion)

Love at first sight, if that exists at all ♥

(via words-of-emotion)

17 9 / 2014

Now it’s too late for you and your white horse, to come around.

Now it’s too late for you and your white horse, to come around.

(Source: staypozitive)

17 9 / 2014

nangmuathu:


Tụi mình đâu có buồn hoài được. Nhưng không vì thế mà tụi mình sẽ quên hay sẽ lại hạnh phúc. Có những người vĩnh viễn trở thành duy nhất ở trong lòng. Phải, là duy nhất ở trong lòng…Phan Ý Yên


Duy nhất trong lòng….

Your name, forever the name on my lips.

nangmuathu:

Tụi mình đâu có buồn hoài được. Nhưng không vì thế mà tụi mình sẽ quên hay sẽ lại hạnh phúc. Có những người vĩnh viễn trở thành duy nhất ở trong lòng. Phải, là duy nhất ở trong lòng…

Phan Ý Yên

Duy nhất trong lòng….

Your name, forever the name on my lips.

(Source: windywhistle)

17 9 / 2014

"That’s when you know you’ve found somebody really special. When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence."

Pulp Fiction (1994)

:)

(Source: larmoyante, via who-will-hear-me)

16 9 / 2014

nhatkycuaca:

Người nắm lấy tay ta bảo rằng “Đừng sợ…” 

:)

nhatkycuaca:

Người nắm lấy tay ta bảo rằng “Đừng sợ…”

:)

16 9 / 2014

congaicuabien243:

tinsoftware:

Bạn đã bao giờ nghĩ mình có đủ dũng khí để nói lên hai tiếng ❝Đừng đi!❞ với người mà bạn không muốn buông tay hay chưa? 
Với một vài người, đó là sự yếu đuối và bất lực. Nhưng tôi lại nghĩ, con người cần rất nhiều can đảm để thốt ra được hai tiếng ngắn ngủi kia. 
Bởi vì phải tổn thương sâu sắc, phải đặt nặng sự hiện diện của đối phương, phải yêu, phải thương, phải bỏ quên bản thân mình… thì mới có thể níu giữ ai đó đến vậy!
Phan Ý Yên


Chưa từng nói. Đừng trách em. Vì em không muốn làm anh mệt mỏi, làm anh mấu thuẫn. Em lúc nào chỉ muốn anh vui, anh sống thật tốt. Đôi lúc, em đã rất muốn nói, “Anh đừng đi!” Nhưng em biết, mọi thứ đã được đặt sẵn, em muốn để nó tự nhiên nhất. Nên, em luôn nói “Anh cứ đi đi!”

Đời là mâu thuẫn. Nhưng có lẽ. Tôi sẽ không bao h cho phép mình hạ bản thân mình xuống, níu giữ lại người ta. Có ở lại, thì tâm họ cũng không hướng về mình đâu.

congaicuabien243:

tinsoftware:

Bạn đã bao giờ nghĩ mình có đủ dũng khí để nói lên hai tiếng ❝Đừng đi! với người mà bạn không muốn buông tay hay chưa?

Với một vài người, đó là sự yếu đuối và bất lực. Nhưng tôi lại nghĩ, con người cần rất nhiều can đảm để thốt ra được hai tiếng ngắn ngủi kia.

Bởi vì phải tổn thương sâu sắc, phải đặt nặng sự hiện diện của đối phương, phải yêu, phải thương, phải bỏ quên bản thân mình… thì mới có thể níu giữ ai đó đến vậy!

Phan Ý Yên

Chưa từng nói. Đừng trách em. Vì em không muốn làm anh mệt mỏi, làm anh mấu thuẫn. Em lúc nào chỉ muốn anh vui, anh sống thật tốt.

Đôi lúc, em đã rất muốn nói, “Anh đừng đi!” Nhưng em biết, mọi thứ đã được đặt sẵn, em muốn để nó tự nhiên nhất. Nên, em luôn nói “Anh cứ đi đi!”

Đời là mâu thuẫn. Nhưng có lẽ. Tôi sẽ không bao h cho phép mình hạ bản thân mình xuống, níu giữ lại người ta. Có ở lại, thì tâm họ cũng không hướng về mình đâu.